1.               BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Hetlita“ internetinės parduotuvės hetlita.lt (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, teikia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Taisyklės laikomos prekių pirkimo sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir UAB „Hetlita“ (toliau – Pardavėjas) įmonės kodas 135689175, PVM mokėtojo kodas LT356891716 registruotas adresas ˗ Lazdijų g.4a, Kaunas.

1.4. Pirkėju gali būti kiekvienas ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis asmuo ir kiekvienas juridinis asmuo, kuris prieš vykdant užsakymą patvirtina, jog susipažino su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

1.5. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

1.6. Pirkėjas sutinka su tuo, kad jei Pirkėjui perkant prekes bus pastebėtos neetiško arba nusikalstamo elgesio apraiškos arba piktnaudžiavimas teise atsisakyti pardavimo sutarties, Pardavėjas turi teisę uždaryti Pirkėjo paskyrą ir atsisakyti jį aptarnauti.

1.7. Pirkėjas pirmos registracijos metu ir/arba užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Perskaičiau ir sutinku su UAB „Hetlita“ elektroninės prekybos taisyklėmis“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.8. Pardavėjas pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Taisyklių nauja redakcija įsigalioja nuo paskelbimo hetlita.lt tinklalapyje momento. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Pardavėjas jokiu atveju nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas neperskaitė šių Taisyklių.

1.9. Šiose pirkimo Taisyklėse nepaminėtais klausimais vadovaujamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

2. PIRKĖJO DUOMENYS, DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika.  Visi Pirkėjo Pardavėjui perduoti duomenys naudojami tik užsakymui vykdyti ir, jei reikia, išsamesnei informacijai teikti. Pardavėjas patvirtina, kad visi duomenys, kuriuos klientas pateikia elektroninei parduotuvei, yra tvarkomi laikantis konfidencialumo principo ir nėra perduodami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už tai,  kad prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas ir slaptažodis) nepatektų į trečiųjų asmenų rankas. Pardavėjas jokiu būdu nėra atsakingas už pasekmes, kurių priežastis buvo Pirkėjo prisijungimo duomenų patekimas į trečiųjų asmenų rankas dėl Pirkėjo kaltės.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas už jo pateikiamų duomenų tikslumą. Pardavėjas jokiu būdu nėra atsakingas už pasekmes, kurių priežastis buvo Pirkėjo įvesti netikslūs duomenys. Jei Pirkėjo Pardavėjui pateikti duomenys pasikeičia, juos reikia taip pat nedelsiant atnaujinti ir hetlita.lt tinklalapyje. Pardavėjas jokiu būdu nėra atsakingas už pasekmes, kurių priežastis buvo Pirkėjo įvesti netikslūs duomenys.

2.4. Jei Pirkėjas bando savo veiksmais arba neveiklumu pakenkti  hetlita.lt el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo prieigą prie tinklalapio ir galimybę naudotis internetine parduotuve.

2.5. UAB Hetlita privatumo politiką galima rasti tinklalapyje (hetlita.lt). Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

2.6. Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Pirkėjas naudojasi, bus išsaugomi „slapukai“ (ang. „cookies“) . „slapukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. „Slapukų“, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. Pardavėjas naudoja „slapukus“, kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima „slapukus“ pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti „slapukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.

3.  SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas, susipažinęs su šiomis taisyklėmis (perskaitęs pažymi varnele laukelį „Perskaičiau ir sutinku su UAB „Hetlita“ elektroninės prekybos taisyklėmis“) paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

3.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę ir pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, apmoka užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu, gauna elektroninį laišką „Užsakymo patvirtinimas“, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

3.3. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 4.8. punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas.

3.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3.5. Užsakomų Prekių suma turi būti ne mažesnė nei minimali Prekių krepšelio suma, kurios aktualus dydis yra 10 EUR su PVM.

4. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes. UAB Hetlita turi teisę atsisakyti Sutarties ir pirkėjui grąžinti sumokėtus pinigus.

4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą. Prekių prieinamumas ir kaina Parduotuvėje tinklalapyje gali keistis. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo hetlita.lt tinklalapyje momento

4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios vaizdinės informacijos apie prekę. Prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

4.5.Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Prekių kainos taikomos tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos. Jeigu, Pardavėjas pastebi, kad Prekių kainose yra netikslumų, taikomas šių Taisyklių 4.8. punktas.

4.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Galutinė suma su pristatymo mokesčiais pateikiama pasirinkus prekių pristatymo būdą.

4.8. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

5. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1. Pirkėjas užsakymą apmoka iš anksto, atlikdamas pinigų pervedimą į Pardavėjo banko sąskaitą.

5.2. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes. Išankstinis apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikoje adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

6.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

6.3. Jeigu pagal atskirą susitarimą Prekės pristatomos Pirkėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui pakrovus Prekes į Pirkėjo transportą.

6.4. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu Lietuvoje per 1 - 5 darbo dienas. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir patvirtina Pirkėjo užsakymą. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.6. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.

6.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu (priklausomai nuo atvejo) patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (PVM sąskaitoje -faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų / neatitikimų aktą. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

6.8. Pirkėjo pasirinkimu internetinėje parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti atsiimamos UAB „Hetlita“ parduotuvėse Kaune, Vilniuje arba Klaipėdoje.

6.9. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/arba trumpąja SMS žinute, ir/arba skambučiu apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.

6.10. Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją parduotuvėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.

6.11. Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį ir pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

6.12. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

6.13. Prekes reikia atsiimti per 30 kalendorinių dienų. Neatsiėmus prekių per nurodytą laikotarpį, užsakymas anuliuojamas, prekės sugrąžinamos atgal į sandėlį. Tuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui baudą, lygią ketvirtadaliui visos sumokėtos sumos už neatsiimtą užsakymą.

6.14. Prekių asortimento, kiekio, atitikimas Užsakymui ir sąskaitai tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias asortimento ir kiekio, nurodyto Užsakyme ir sąskaitoje, Prekes.

6.15. Pirkėjui pastebėjus kokybinius neatitikimus, skundai turi būti perduodami Pardavėjui raštu, faksu arba elektroniniu laišku:

6.15.1. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių pristatymo į vietą, jei defektas ar neatitikimas gali būti atskleistas paprastai apžiūrint arba atlikus elementarų patikrinimą.

6.15.2. Nedelsiant ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prekių atvežimo į jų paskirties vietą tais atvejais, kai defektas arba neatitikimas gali būti pastebėtas tik atlikus kruopštų patikrinimą ar prekės montavimo metu. 

6.16. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus Užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Pirkėjas - fizinis asmuo turi teisę grąžinti Parduotuvėje įsigytą kokybišką Prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus arba pakeisti Prekę kitomis analogiškomis prekėmis per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

7.2. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.3. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su naudojimo instrukcija, jei ji buvo pristatyta su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.

7.4. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 7.3 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

7.5. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.3 ir 7.4 punktams.

7.6. Keičiama arba grąžinama Prekė turi būti pristatyta adresu Lazdijų g.4a, Kaunas, jei Prekė buvo pristatyta Pirkėjui per Kurjerį. Jei Prekes Pirkėjas atsiėmė vienoje iš Pardavėjo fizinių parduotuvių Klaipėdoje ar Vilniuje, tai grąžinamas Prekes privalo pristatyti į tą pačią parduotuvę, kurioje Prekės buvo atsiimtos. Kartu su grąžinama Preke turi būti pateiktas „Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas“ ir pirkimą Parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

7.7. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

7.8.  Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus įskaitant pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. 

7.9. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršija keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

7.10. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai Pirkėjui pristatyta prekė neatitinka užsakymo reikalavimų. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

7.11. Prekių asortimento, kiekio, atitikimas Užsakymui ir sąskaitai tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias asortimento ir kiekio, nurodyto Užsakyme ir sąskaitoje, Prekes.

7.12. Pirkėjui pastebėjus kokybinius neatitikimus, skundai turi būti perduodami Pardavėjui raštu, faksu arba elektroniniu laišku:

7.12.1. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių pristatymo į vietą, jei defektas ar neatitikimas gali būti atskleistas paprastai apžiūrint arba atlikus elementarų patikrinimą.

7.12.2. Nedelsiant ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Prekių perdavimo Pirkėjui tais atvejais, kai defektas arba neatitikimas gali būti pastebėtas tik atlikus kruopštų patikrinimą ar prekės montavimo metu.  

7.13. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus Užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

8.2. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia po registracijos formoje arbe pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroniniu pašto adresu.

8.3. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu eparduotuve@hetlita.lt. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir Pardavėjo veiklos adresu Lazdijų g. 4a, Kaunas.

8.4.  Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Product added to compare.