PRIVATUMO POLITIKA

Mes gerbiame savo klientų ir pirkėjų privatumą. Pateikiame daugiau informacijos apie tvarkomus asmens duomenis.

INFORMACIJA APIE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS

Informacija apie Duomenų valdytoją:

UAB Hetlita, įmonės kodas 135689175, registracijos adresas : Lazdijų g, 4a, Kaunas  

Mes įsipareigojame saugoti Jūsų privatumą ir prisiimti atsakomybę už savo klientų mums patikėtos informacijos saugumą. Visi asmens duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis ES duomenų apsaugos teisės aktais.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kuri leidžia mums Jus identifikuoti: Jūsų vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys,  mokėjimo duomenys. Mes galime rinkti asmens duomenis iš Jūsų, kai užsakote prekes pas mus, kai sudarome bendradarbiavimo sutartį dėl prekių pirkimo-pardavimo arba kai su mumis susisiekiate.

Mes renkame sekančius duomenis:

- Vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

- Jūsų pirkimų istorija, įskaitant informaciją, susijusią su Jūsų mums pateiktais užsakymais, užklausimais. Informacija apie tai, kokius mūsų produktus įsigijote ar kokiais produktais domėjotės.

- Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir siekdami, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (pvz. buhalterinės apskaitos tvarkymas ir kt.). Todėl, esant Jūsų sutikimui, gali būti renkami papildomi duomenys: Jūsų asmens kodas, paso arba  kito pripažinto asmens tapatybės dokumento numeris, galiojimo laikas ir išdavimo data, išdavimo vieta,  mokėjimo duomenys.

- ryšys tarp Jūsų ir mūsų ar tiesioginiai pranešimai mums laiškais, el. paštu, skambučiais ir per socialinius tinklus.

 

Kokiu tikslu ir pagrindu Jūsų asmens duomenis tvarkome ? 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti su Jumis sudarytas sutartis dėl prekių pirkimo-pardavimo bei Jums suteikti tinkamas ir kokybiškas paslaugas:

- užtikrinti informacijos suteikimą mūsų produkcijos užsakymo, patiekimo-įsigijimo, montavimo, naudojimo ir kitais jus dominančiais klausimais.

- pateikti sąskaitas už prekes ir vykdyti gautinų lėšų surinkimą, atsiskaitymų valdymą.

- Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi prieš sudarant sutartį, Jūsų prašymu, siekiant sutarties sudarymo. Duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (pvz. įsiskolinimų valdymo tikslais).

- Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir siekdami kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (pvz. buhalterinės apskaitos tvarkymas ir kt.).

- be to, Jūsų duomenis galime tvarkyti, jei Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis (pvz., su rinkodara susijusiais tikslais).

Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti. Norėdami apibrėžti tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kuriems mums gali reikėti laikyti asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus. Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Mes vadovaujamės griežtomis saugumo procedūromis dėl saugojimo ir Jūsų asmens duomenų atskleidimo bei apsaugos nuo netyčinio praradimo, panaikinimo ar sugadinimo.

 

Kam mes perduodame Jūsų asmens duomenimis? 

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, užtikrinant tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis. Su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti tik įgalioti mūsų įmonės darbuotojai, vykdydami jiems pavestas tiesiogines funkcijas. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami mūsų pasitelktiems Duomenų tvarkytojams, kurie mums padeda užtikrinti sutarčių vykdymą ir tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų pavedimu. Tarp tokių Duomenų tvarkytojų yra: pašto ar kurjerių paslaugas teikiančios bendrovės; telekomunikacijų bendrovės; atsiskaitymų priežiūrą ir skolų administravimą atliekančios bendrovės; teisines/ audito paslaugas teikiančios bendrovės ar advokatai/ advokatų kontoros.

 

Kiek laiko Jūsų asmens duomenis saugome ? 

Jeigu valstybėje yra nustatyti privalomi duomenų saugojimo terminai pagal galiojančius įstatymus (pvz. buhalteriniai duomenys), Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek numato tokie galiojantys įstatymai. Bet kokie asmens duomenys, Jūsų sutikimu, naudojami rinkodaros tikslais bus saugomi pas mus iki to momento, kuomet Jūs informuosite mus, kad nebepageidaujate tokios informacijos gauti.

 

Kokios yra Jūsų teisės ? 

Jei manote, kad bet kokie su Jumis susiję asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, yra neteisingi arba nepilni, Jūs turite teisę prašyti mūsų leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, prašyti, kad mes apribotumėme tokių duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ir turite teisę į duomenų perkeliamumą. Norėdami pateikti prašymą, tai galite padaryti atvykę į mūsų įmonę jos darbo metu. Jeigu norite pateikti mums nusiskundimą dėl to kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome Jūsų susisiekti su mumis elektroniniu paštu arba raštu

Product added to compare.